Privacyverklaring

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING VIA ONZE INTERNETSITE

 

Verzameling van gegevens bij het oproepen van deze internetsite
Bij uw bezoek registreren wij IP-adres, website van waaruit het bestand is opgeroepen, naam van het bestand, datum en tijd van de opvraging, overgedragen gegevenshoeveelheid en melding over het succes van de opvraging (web-log). Wij koppelen deze gegevens niet aan uw persoon.


Doorgave van uw gegevens

In het kader van onderstaande soorten gebruik geven wij uw gegevens door aan partnerbedrijven, als dat het gebruiksdoel dient (dienstverleners). Wij verplichten deze partnerbedrijven tot de naleving van het gegevensgeheim. Sommige van onze partnerbedrijven zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Verder worden gegevens aan derden alleen doorgegeven, voor zover wij daartoe wettelijk of door rechterlijke beslissing verplicht zijn of de doorgave vereist is voor de individuele of strafvervolging.


Google Analytics

Wij maken voor de gebruiksanalyse gebruik van onze website Google Analytics van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Uw IP-adres wordt door Google binnen de de Europese Economische Ruimte (EER) vóór de overdracht aan Google, V.S. afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen, maar dan daar afgekort.

Google verzekert dat het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres niet met andere persoonlijke gegevens door Google wordt samengevoegd. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google-Analytics vindt u hier.


Pseudoniem of anoniem (incognito) gebruik 

De Help-functie van uw browser laat u weten hoe u het volgen van uw webactiviteiten door derden kunt voorkomen of bemoeilijken. Zoek daar naar „tracking“.
U kunt in invoervelden van onze website andere persoonlijke gegevens aangeven dan uw eigen gegevens („pseudoniemen“). Als u gegevens van anderen invoert zonder hun toestemming verkregen te hebben, schendt u hun aanspraak op gegevensbescherming.


Sociale netwerken

Op onze website maken wij gebruik van sociale plug-ins van de volgende aanbieders:

YouTube
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
aspect

Als u een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plug-ing bevat of zelfs een schermknop van het sociale netwerkt indrukt (bijvoorbeeld door het aanklikken van de schermknop „Vind ik leuk“, „+1“ of „Tweet“), komt de desbetreffende aanbieder direct uw IP-adres en gegevens over uw bezoek aan de pagina te weten, ook als u geen profiel heeft bij de desbetreffende aanbieder of helemaal niet bent ingelogd.

Als u bij één van de sociale netwerken bent ingelogd, kunnen de aanbieders uw bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw profiel toewijzen en openbaar maken. Als u dat wilt voorkomen, dient u vóór het bedienen van de schermknop uit het desbetreffende sociale netwerk uit te loggen.
De desbetreffende aanbieder slaat deze informatie in het algemeen op zijn servers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) op.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaringen van de aanbieders.


Contactformulier, voorstellen tot verbetering, enquêtes

De via ons formulier voor contact, verbeteringsvoorstellen of enquêtes verzamelde gegevens zullen wij alleen voor de behandeling van voorstellen tot verbetering, enquêtes of aanvragen, die wij ontvangen in het kader van uw mededeling, gebruiken. Na behandeling van de voorstellen, enquêtes of aanvragen worden de verzamelde gegevens gewist.

Perfectpro B.V.
– Everdenberg 9a – 4902 TT – Oosterhout NB – The Netherlands – info@perfectpro.eu